Burun Estetiğinde Kadın Erkek Farkı Var Mı?

Burun Estetiği nde Kadın Erkek Farkı Var Mı? 

Burun estetiği; tıbbın ve teknolojik imkanların artmasının ardından popülerliğini her geçen arttıran bir operasyon olarak dikkat çekmektedir. Diğer estetik operasyonları ile kıyaslandığında daha çok sorunun çözülmesini sağladığını söyleyebiliriz. Hem burundaki istenmeyen şekil bozukluklarını ortadan kaldırarak buruna estetik bir görünüm vermesi hem de burundaki nefes alma sorununa çözüm bulması; burun estetiğini değerli kılan detaylar arasında yer alır. 

Burun estetiğinin başarılı olması için kişiye özel bir yaklaşımın esas alınması gerekir. Kişiye özel anlayış kriterleri arasında cinsiyet öne çıkmaktadır. Bir başka deyişle, operasyonun hem erkekler hem de kadınlar için farklı bakış açılarıyla yapıldığından bahsetmeliyiz. Operasyon sonucunda erkeğin feminen, kadının ise maskülen bir görünüm elde etmemesi amaçlanmalıdır. Erkek ile kadın burun estetiği operasyonları arasındaki temel fark bu olsa da farklı detayların varlığından da bahsetmeliyiz. 

Burun Estetiği

Burun Estetiği Operasyonlarında Kadınlar ve Erkekler Arasındaki Farkı Belirleyen Detaylar 

Burun estetiği operasyonları yapılırken anatomik yapıdaki farklılıklar da dikkate alınmalıdır. Erkeklerin burunları; daha yüksek bir köprünün yanı sıra daha geniş bir orta burun genişliği dolayısıyla kadınlara kıyasla çok daha belirgindir. Buna ek olarak, erkeklerin burun üzerinde daha kalın bir cildi yer alır. Bu noktada, operasyon ertesinde erkeklerin iyileşme süresi; saydığımız etkenlerden dolayı kadınlara kıyasla daha uzun olacaktır. 

Kadın burnu ise erkeklere kıyasla daha hassastır. Birçok kadının bu operasyona başvurma sebebi estetik kaygılar olmaktadır. Kadınların yüzünün daha küçük olduğu dikkate alındığında burnun görünümündeki herhangi bir değişiklik dışarıdan daha çok belli olacaktır. Kadınlar; erkeklere kıyasla burunlarının doğal görünümünün bozulmadığı bir ameliyatı tercih ederler. Kadınların cerrahtan beklentileri de erkeklere göre farklılık göstermektedir. Burun ucu ve sırtının birleşme noktası anatomik bir noktadır. Bu noktanın burnu güzel gösteren bir kavis olduğunu ifade etmeliyiz. Bu görünümün kadınlar tarafından daha çok talep edildiği aşikardır. Çünkü, söz konusu görünüm, kadınsı bir etki yaratır. Bu yüzden de erkekler tarafından kesinlikle talep edilmez. 

Kadın burnu ile erkek burnu arasındaki temel farklardan birisi de söylediğimiz gibi boyut farklılığıdır. Bir başka deyişle, kadının burnu, operasyon öncesinde olduğu gibi operasyon sonrasında da erkeklere kıyasla daha küçük olacaktır. Bunun yanı sıra, etnik kökenlere bağlı olarak ortaya çıkan burun genişliği, burun sırtının kamburluğu, burun kanatlarının altında yer alan kısmın açısı gibi ancak cerrah tarafından fark edilebilecek noktalar; kadın ila erkek arasındaki operasyon sürecini farklı hale getiren detaylardan olmaktadır. 

Burun Estetiğinde Estetik Açıdan Hangi Farklar Vardır? 

Burun Estetiği

Burun estetiği söz konusu olduğunda kadınlar ve erkekler arasında ideal burun tanımının da farklı olduğundan bahsetmeliyiz. Erkekler; ayırt edici, güçlü ve dışarıdan belirgin duran bir buruna sahip olmak isterler. Ayrıca, erkek burun ucunun inik olması da beklentiler arasındadır. Bir başka deyişle, erkeklerde üst dudak ile burun arasındaki açının 90 ila 95 derece arasında olması beklentiler dahilindedir. 

Kadınların estetik açıdan beklentileri ise erkeklerden tamamen farklıdır. Birçok kadının hayali yukarı döndürülmüş kalkık burun olmaktadır. Buna ek olarak, kadın burnunun geçmişe kıyasla daha düz ve uzun oluşu; kadınların beklentilerini yönlendirmektedir. Bu yüzden, birçok kadın, hafif bir sırt kamburuyla beraber doğal ve estetik bir buruna sahip olmayı hedeflemektedir. Ayrıca, eskiye kıyasla kadınların uzun burunlu olma konusunda daha istekli olduğunu da ifade etmek gerekir. 

Son olarak, hem kadınların hem de erkeklerin operasyon öncesinde beklentilerini doktorlarıyla birebir paylaşması şarttır.