Burun Estetiği Tipleri Nelerdir?

Burun estetiği; burundaki şekil bozukluklarının ve nefes alma zorluklarının ortadan kaldırılması adına yapılan bir operasyondur. Ancak, hastaların ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre farklı burun estetiği tiplerinden bahsetmek mümkündür. Burun estetiği operasyonları; genellikle burun büyütme, burun küçültme, hem burun büyütme hem de burun küçültme yöntemlerinin uygulandığı operasyonlar olarak bilinmektedir. 

Burun Estetiği Tiplerine Hangi Durumlarda İhtiyaç Duyulur? 

Burun küçültme tekniği sayesinde bilhassa burun ucunda veya sırtında olacak şekilde bölgesel küçültmeler yapılır. Buna ek olarak, hasta ile beraber kararlaştırılan burun boyutlarına ve biçimine ulaşmak adına burnun kıkırdak veya kemik dokusundan belirli oranlarda alınır. Bu sayede, beklentilere uygun bir şekilde küçültme yapılacaktır. 

Burun Estetiği Tipleri Nelerdir?

Burun büyütme operasyonu da en çok ihtiyaç duyulan operasyonlar arasında yer alır. Doğuştan gelen ve ya sonradan kaza ve darbe gibi etmenlere bağlı olarak ortaya çıkan orantısal bozukluklar bu operasyon ile ortadan kaldırılmaktadır. Buna ek olarak, bir önceki operasyonun başarısız olması halinde sekonder burun estetiğinde de burun büyütme operasyonu esas alınmaktadır. Bazı insanlarda burnun yüzün diğer kısımlarına kıyasla çok daha küçük boyutlarda olmasına rastlanır. Ayrıca, burun ucunun normalden daha yukarıda oluşu bir diğer estetik kusur olarak dikkat çekmektedir. Bu gibi durumlar geçmişte kader olarak görülse de ortaya çıkan estetik memnuniyetsizlikler ve psikolojik problemlerden dolayı burun estetiğine kurtarıcı gözüyle bakılır. 

Geçmişte yapılan ve istenmeyen sonuçlara sebep olan burun estetiği operasyonlarının ardından ikinci bir operasyona gereksinim duyulur. Bu gibi hallerde, devreye burun büyütme operasyonu girer. Kişinin burnunun çok daha orantılı ve yüz ile uyumlu boyutlarda olması adına burun büyütme yöntemine başvurulur. Burun büyütme operasyonları sırasında burnun veya vücudun herhangi bir bölgesinden kıkırdak deri ve yağ dokuları alınarak söz konusu bölgeye uygulanır. Bu sayede, burun içi iskeleti tekrardan şekillendirilir. Sonuç olarak, burun büyütme operasyonu; küçültme operasyonuna kıyasla daha zor ve emek isteyen bir işlemdir. 

Burun Estetiğinde Hangi Cerrahi Teknikler Uygulanır? 

Tıbbın ve teknolojik imkanların gelişmesi neticesinde burun estetiğinde de ortaya son derece başarılı ve verimli teknikler çıkmaktadır. Bu teknikler; tecrübeli ve uzman bir cerrah tarafından uygulandığı takdirde ikinci bir operasyona gerek olmadan ilk operasyon ile beraber istenilen sonuçlara ulaşılacaktır. 

Burun Estetiği Tipleri Nelerdir?
  • Açık Teknik: Bu teknikte iki burun deliği arasında kalan kısımda küçük bir kesi açılır. Bu uygulamanın en büyük avantajı; burun septumunun ve sorunlu bölgenin çok daha geniş bir çerçevede ve net bir şekilde görülmesi olmaktadır. Bir başka deyişle, buruna istenilen şekil çok daha rahat bir şekilde verilir. 
  • Kapalı Teknik: Bu teknikte burnun iç kısmına kesi atılmaktadır. Açık teknik ile kıyaslandığında tüm operasyon burnun içerisinden yürütülmektedir. Bir başka deyişle, açık teknikte olduğu gibi burnun dış kısmında veya cilt üzerinde herhangi bir kesik ya da dikiş izine rastlanması mümkün değildir. 
  • Doğurtma Yöntemi: Açık ve kapalı teknik kadar yaygın değildir. Bu yöntemde, burun içerisine birbirine paralel olacak şekilde iki kesi atılmaktadır. Burundaki şekil bozukluklarının ortadan kaldırılması ise söz konusu kesiler üzerinden olmaktadır. Doğurtma yöntemi; açık ve kapalı teknik kadar popüler olmasa da her iki yöntemin avantajlarını bir araya getirmesinden dolayı değerlidir. Kısaca ifade etmek gerekirse, açık teknikteki alana hakim olma durumu doğurtma yönteminde de vardır. Bunun yanı sıra, kapalı teknikte olduğu gibi doğurtma yönteminde de operasyonun ardından herhangi bir iz kalmayacaktır. 
  • Modifiye Doğurtma: Bu yöntemde burun içerisinde ikinci bir kesiye ihtiyaç olmadan operasyon yürütülmektedir.