Burun Deliği Estetiği Nasıl Yapılır?

Burun yapısı ve görünümü kadar burun deliklerinin de estetik ve işlevsel açıdan birçok faydasının olduğunu söyleyebiliriz. Burun delikleri; insanların çok daha güzel bir burun görüntüsüne sahip olmasını sağlamakla beraber çekiciliği de arttırmaktadır. Ancak, simetrik olmayan burun delikleri yüzünden insanlar özgüven kaybına uğrarlar. Tüm bu sebeplerden dolayı, burun deliği estetiğinin burun estetiğinin başarılı olması için en önemli unsurlardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. 

Burun deliği estetiği sayesinde burun deliklerinin asimetrik olması sağlanır. Çünkü, asimetrik burun delikleri ile burun; hem fonksiyonel hem de estetik açıdan çok daha iyi bir görüntüye sahip olacaktır. Burun delikleri; rinoplasti operasyonunun sonuçlarının doğal olması açısından önem taşır. Simetrik ve normal bir büyüklüğe sahip olan burun delikleri; burun estetiği operasyonunun istendiği gibi doğal olmasını sağlar. Buna ek olarak, hastanın nefes alırken herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına burun deliklerinin istenilen genişlik seviyesinde olması şarttır.

Hangi Durumlarda Burun Deliği Estetiğine İhtiyaç Duyulur? 

Burnun aşırı dar olması; genetik bir etken olarak insanların canını sıkan bir husus olmaktadır. Bu yüzden, burun deliklerinin de küçük olmasına rastlanır. Bu durumu ortadan kaldırmak adına burun kanatlarının genişletilebilmesi gerekir. Vücudun farklı bir bölgesinden alınan kıkırdak ile burun bölgesine greftleme işlemi yapılır. Bu işlem sayesinde burun duvarı yükseltildiği gibi genel yüz görünümünün daha iyi olması sağlanır.

Dar burun delikleri için olduğu kadar geniş veya açık burun delikleri için de birtakım işlemler yapılır. Burun deliğinin yanakla birleştiği noktadan doku alınır. Bu sayede, burunda daraltma işlemi yapılmış olur. Fakat, bazı durumlarda doku alınması sırasında sorun yaşanır. Bu yüzden, burnun taban dokusundan parça alınması gerekli olabilir. Burun deliklerinin içeri doğru daraltılması ile bu soruna çözüm bulunur. Burun ucu estetiği ile her şeyden önce burun deliklerinin simetrik hale gelmesi hedeflenir. Bu sayede, kişinin genel yüz ifadesinin çok daha sağlıklı ve uyumlu olması sağlanır. Hatta, burun deliklerindeki asimetrinin sağlanması ile kişinin farklı bir burun estetiği operasyonuna ihtiyacı olmaması dahi mümkündür.

Burun eğriliği; yukarıda bahsettiğimiz burun deliklerindeki asimetrinin en büyük sebeplerinden birisi olarak ortaya çıkar. İnsan burnu için 0.5 ila 1 derecelik eğim aralığının normal olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak, erkeklerdeki burun eğriliğine olan tolerans kadınlara kıyasla daha fazladır. Ancak, kadınların estetik sorunlara karşı daha hassas olduğunu söylemeliyiz. Bu yüzden, burun deliği estetiği; genellikle kadınlar tarafından rağbet görmektedir.

Burun Deliği Estetiğinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Burun estetiği; günümüzün en çok uygulanan estetik operasyonlarının başında gelir. Bu operasyon ile asimetrik burun deliklerinin ve burun eğriliğinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Bir başka deyişle, bu tür sorunların fizyolojik sınırlarına getirilmesi istenmektedir. Ameliyattan evvel 3-4 derecelik burun eğriliği söz konusu ise operasyona başvurulur. Ameliyatın ardından eğriliğin bir derecenin altına indirilmesiyle sorunun çözülmesi amaçlanır.

Burun deliği estetiğinde cerrah tarafından belirli bir prosedür uygulanır. Hastanın hangi hususlardan şikayet ettiği ve nelerin değiştirilmesini istediği yapılan muayene ve görüşmenin ardından belirlenir. Bu sayede, hasta için hangi operasyon türünün uygulanması gerektiğine karar verilir. Dijital ortamdaki bazı teknolojik imkanlar ile kişinin operasyondan sonra hangi burun şekline sahip olacağı tasarlanır. Hastanın öncesi ve sonrası ile operasyondan memnuniyet derecesi hakkında fikir edinilmiş olur. Burun deliği operasyonunun başarılı olması birden çok faktörün varlığına ihtiyaç duyulur. Cerrahın deneyimi ve el becerisi her şeyden önce gelmektedir. Operasyondan sonra hastanın ne kadar sürede iyileşeceği de duruma göre değişir.